ЕЙ И ЕС Гълъбово дари съвременен апарат за анестезия

19.01.2012 | Новини

ЕЙ И ЕС Гълъбово дари на Многопрофилната болница за активно лечение в гр. Гълъбово съвременен апарат за анестезия.

Така, МБАЛ Гълъбово, осигурява болнично лечение на жителите на Община Гълъбово, придоби нов съвременен анестезиологичен апарат. Апаратурата се характеризира с редица предимства –  няколко режима на обдишване, постоянно мониторно наблюдение на пациента и възможност за продължителна работа при спиране на тока, което изключително улеснява работата на анестезиологичните екипи за поддържане и спасяване живота на пациентите.

Проектът е част от социалната програма на ЕЙ И ЕС Гълъбово и е реализиран в рамките на споразумението за сътрудничество с Община Гълъбово като ангажимент на компанията за повишаване качеството на живот в региона .