Дарителските кръгове – нова възможност пред индивидуалния дарител

25.09.2012 | Брой 16, Бюлетин

Моника Писанкънева, Фондация Работилница за граждански
инициативи

Моника Писанкънева работи в нестопанския сектор от 1998 г. насам. От 2002 г. се занимава със създаването и укрепването на обществени фондации в България в качеството си на мениджър на национални програми, финансирани от Американската агенция за международно развитие (ААМР), Тръста за гражданско общество в ЦИЕ, а понастоящем от фондация Чарлз Стюърт Мот и Фондация Америка за България.

В момента работи като Мениджър Развитие на филантропията във Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Има магистърска степен по филантропия и социално предприемачество от Университета на Болоня, а преди това е завършила философия в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Индивидуалното дарителство на хора с различни икономически възможности придобива все по-голямо значение у нас и по света за генериране на свежи пари в подкрепа на граждански инициативи. Всеки може да бъде дарител за социална промяна, особено, когато бъде въвлечен в мрежа от даряващи и получи възможност да се запознае отблизо с организации и инициативни групи, които предлагат интересни проекти. Именно това убеждение вдъхновява Фред Мълдър, канадец, който живее във Великобритания от 1968 г. насам, да постави началото на два дарителски кръга: The Social Change Network и The Funding Network.

„Даряването на пари е едно от малкото неща, които хората правят сами”, коментира Фред Мълдър. „Ние работим заедно, храним се заедно и аз открих, че когато даряваме заедно с други хора, това действие става по-интересно, по-удовлетворяващо и вероятно по-ефективно. Парите също така стигат по-далеч! Ето защо помогнах да се създадат структури, в които хората даряват заедно и се учат един от друг”.

The Funding Network е отворен дарителски кръг, който обединява предимно малки и средни дарители, които искат да подпомогнат интересни (и предимно млади) организации на гражданското общество да следват своята мисия. Дарителството
се реализира по следния начин: самата мрежа или нейна партнираща организация
(например някоя обществена фондация) организира дарителско събитие в определен град. На събитието се представят публично няколко предварително подбрани на конкурсен принцип проекти на местни НПО и граждански групи. Обявява се целева сума еднаква за всички проекти, както и минимална дарителска стъпка. Участващите в събитието дарители имат възможността да дарят на място или по банков път след събитието за проекта/проектите, които са ги заинтригували. Допуска се обявяване на дарения за конкретен проект и от дарители, които в момента не присъстват в залата, но са били предварително запознати от организаторите и са имали възможността да изберат един или повече проекти, за които да дарят. Подобни събития обикновено създават изключително вдъхновяваща атмосфера, което подтиква присъстващите да дарят повече, отколкото предварително са планирали.

През март т.г. част от екипа на ФРГИ (Илияна Николова и Моника Писанкънева) взехме участие в едно от събитията на The Funding Network UK, което се проведе в Кент и останахме очаровани от ефекта на мултиплициране на индивидуалния дарителски жест. „Именно от това имахме нужда, за да обединим на едно място дарители от средната класа, които са заинтересовани да подкрепят иновативни проекти за социална промяна, но не знаят как”, коментира Илияна Николова, Изпълнителен директор на ФРГИ.

Скоро след завръщането си от учебното посещение във Великобритания ние решихме да тестваме доколко модела „дарителски кръг” ще работи и в български условия. ФРГИ основава Дарителски кръг „Развитие” – мрежа от прогресивно мислещи индивидуални дарители, които вярват, че филантропията
може да бъде средство за социална промяна, отвъд чисто хуманитарната помощ.

Първата среща на новосформирания дарителски кръг се състоя на 8 май 2012 г. и на нея бяха представени няколко трудни за набиране на средства каузи, които съдействат за повишаване на толерантността към маргинализирани групи и намаляване на агресията в обществото:

Бъди добрият герой, който адресира проблема за насилието в училище на Столичната организация на Българския червен кръст;
Живот чрез изкуство – проект за социално включване на хора с тежки
психични разстройства на Сдружение „Приятели на хора в неравностойно положение”-  София;
Развитие на доброволческа мрежа на млади ромски лидери на Младежка
фондация Арете;
София Прайд 2012 на неформалния организационен комитет на София Прайд.

Включването на подобни каузи в събития за набиране на средства изисква огромна смелост и предприемчивост в българския контекст, имайки предвид, че според статистически проучвания на Евробарометър (секторът за анализ на общественото мнение на Европейската комисия) ромите, ЛГБТ хората и хората с психични увреждания са сред най-дискриминираните малцинства в страната, а българите са една от най-нетолерантните нации в Европа.

Въпреки излелия се порой в центъра на София в часа на откриване на събитието в него се включиха около 60 души. Целевата сума за набиране за всеки от представените проекти беше 2500 лева, а минималната дарителска стъпка – 50 лева. Телевизионният водещ Димитър Павлов модерира събитието про боно и успя да поддържа гостите бодри до края със свежия си хумор. Яна Бюрер Тавание, Директор кампании и комуникации на Българския хелзинкски комитет говори за толерантността към различните като основна тема на събитието. След изслушването на стегнати 6-минутни презентации на проектите гостите бяха поканени да обявят своите дарения за всеки един от тях по реда на представянето им. Още в първия кръг един от проектите достигна обявената целева сума. По време на почивката дарителите имаха възможност да оставят своето дарение в брой или да платят с дебитна/кредитна карта на специално предоставен за целта ПОС-терминал от Първа инвестиционна банка. Във втория кръг останалите 3 проекта също набраха целевата сума. Събитието завърши с общо набрани 10 450 лева, а впоследствие пристигнаха още няколко дарения по банков път, с което общата сума нарасна до 10 600 лева.

„Това беше изключително вдъхновяващо събитие!” коментира Валя Добрева, Програмен директор на Младежка фондация Арете. „Толкова се страхувах, че нашият проект няма да събере целевата сума подобно на другите, тъй като много хора в България смятат, че твърде много донорски средства са похарчени безрезултатно за социалното включване на ромите. Но тук срещнах хора
с различно мислене, които вярват в ползите от стратегическата филантропия, въпреки че понякога тя е рискова социална инвестиция”.

Втората среща на Дарителски кръг „Развитие” вече е планирана
за 2 октомври 2012 г. със специалното участие на Фред Мълдър, основател на
модела, който предостави щедро дарение и за първото събитие в България.

ФРГИ планира да разпространи модела „дарителски кръг” в 10 български града с помощта на обществените фондации, които работят за развитие на местното дарителство.