Вярвам, че човек освен в себе си, бизнеса и хобитата си, следва да инвестира и в средата

22.01.2012 | Брой 13, Бюлетин

Стойко Петков е изпълнителен директор и основен акционер във фирма “Енко Вендинг” ООД. Той е инициатор и основен спонсор на фондация “Благотворител”.  Основна дейност на фондацията е подпомагане на хора в неравностойно социално положение – деца без родители, възрастни хора, хора с увреждания. Усилията на екипа най-вече са фокусирани върху възможностите за интеграция на децата от домовете в обществото и пълноценното им справяне в живота след напускането на институцията.

Вярвам, че човек освен в себе си, бизнеса и хобитата си, следва да инвестира и в средата. Като човек, стремящ се към ефективност, си дадох сметка, че отделните дарения, които правя за различни каузи и организации не са достатъчно последователен и цялостен начин за промяна. Тази ми идея ме подтикна да поканя на обяд няколко свои съмишленици и приятели и да им разкажа за идеята си за създаване на Фондация „Благотворител” – една прозрачна, ефективна и посветена структура, която би могла да направи най-доброто с дарените средства по отношение на хората в нужда.

Чрез поредица от еднократни дарения към няколко Дома за деца, лишени от родителски грижи се докоснах до проблематиката на тези институции и децата, живеещи в тях и така се родиха първите проекти на Фондация Благотворител.

Публичността е тема, към която се отнасях изключително предпазливо през първите 5 години от дейността на Фондацията. Смятам, че всяка структура, която привлича и се разпорежда със средства, следва да натрупа критична маса опит, професионализъм, добри практики и в крайна сметка доверие, преди да се популяризира. Но след като всичко това е факт, смятам, че добрите примери е важно да бъдат споделяни и да се дава гласност на постигнатите резултати – това носи енергия на екипа от съмишленици и привлича дарители, което е реална оценка за ползите от дейността на Фондация „Благотворител”.