По трасето на 1000km Balkan Charity Challenge

04.12.2012 | Брой 17, Бюлетин

Станислав Георгиеве с близо 20 годишен опит в сферата на банките и банковото дело. Заемал е различни позиции и се е занимавал с многообразни дейности и отговорности – от стратегическо организационно планиране до икономически анализи и управление на персонала. В момента е Главен финансов директор на УниКредит Тириак банк. Член е на УС на ФПББ и на Букурещката обществена фондация. Активно полага доброволчески труд в полза на каузи в общността заедно със семейството си развива благотворителна дейност в различни сфери.

Това е едно уникално събитие за нашия географски район. То е предизвикателство както по отношение на човешката издръжливост, така и спрямо амбицията да прокарваш нова култура. Култура в отношенията между хората отвъд границите на държавите, създавайки алтернативни канали за комуникация между България и Румъния – съседни, но все още не толкова близки страни.

Идеята е да се използва спорта като платформа за благотворителност и фондонабиране. Мероприятието подкрепи общо 17 социални проекта – 10 в Румъния и 7 в България. Проектите и партниращите фондации бяха внимателно подбрани. За България това е изцяло нов подход за фондонабиране, въпреки че не е нов в световен мащаб. Успяхме да съберем над 10 000 евро, които след включването на Фондацията на УниКредит банк, ще достигнат близо 20 000 евро. Приблизителното разпределение на събраните средства ще бъде в съотношение 80% за румънските проекти и 20% за българските, което е в резултат от даренията към съответните проекти. В този смисъл, в България има нужда от по-голямо промотиране на дарителството. В нашата интернет страница дадохме възможност за електронни преводи, комбинирано с традиционните дарения в брой и по сметка.

В края на всеки от десетте дни от бягането за издръжливост ние промотирахме отношението към природата и екологията, запазването на редки растителни видове и застрашени дървета (гинкобилоба, метасеквоя). Нашето послание беше, че засаждайки 5000 бр. дървесни видове, ние предаваме наследство за поколенията, а погледнато краткосрочно, по пътя оставихме зелени дървета, вместо найлонови торбички и бутилки.

Разбира се, покрай маратонското бягане, проведено съвместно с двата спортни клуба (Ro Club Marathon – Румъния и Спортен клуб „Бегач“ – България), ние промотирахме спортната култура в бягането като алтернатива на здравословния начин на живот.

И най-накрая, но не последно по важност, искахме да организираме едно наистина спортно изпитание, за тези които обичат предизвикателствата и имат куража да се тестват. Стартирахме една модерна организация, включвайки редица спонсори, промоутъри, отношения с институциите, с фирми и фондации, комбинирано с модерен уеб сайт и профили на участници, дарители и обществени фигури.

В края на събитието имахме близо деветстотин пробягани километра за десет дни, което е два пъти разстоянието между Букурещ и София, два пъти прекосяване на река Дунав и Стара планина. Половината от разстоянието беше преминато в колоездене, в рамките на 3 дни (около 150 км. на ден) и другата половина в бягане (около 65 км. на ден). Беше трудно. Някои успяха, други не. В крайна сметка ние показахме, че човешкият потенциал е огромен и използваме само една малка част от него. Изводът е, че нашата първостепенна отговорност е да се възползваме от него по най-конструктивен начин. Друг урок е, че дори и в трудности, ако имаме силно мотивирана група от хора, резултатите и въздействието от индивидуалното и колективно сдружаване са много вдъхновяващи. Пожелавам на всички корпоративни лидери да могат да мотивират хората си по такъв начин. Така бихме могли лесно да решаваме икономическите проблем (и не само) в световен мащаб.

Ние вярваме, че това е успех. Участниците показаха ясното желание да го превърнат в  редовно годишно събитие и ние приемаме това предизвикателство. Така че, очаквайте ни отново следващата година!