Аурубис България в партньорство с Фондация «Заедно в час» подкрепят качественото образование в района на Средногорието

04.10.2012 | Новини

Като основен корпоративен партньор на инициативата Аурубис България ще подкрепя обучението, подготовката и професионалното развитие на учители за училищата от гр. Пирдоп и гр. Златица през настоящата учебна година.

Двете организации планират редица съвместни инициативи, сред които срещи между служители на компанията и учителите на програмата, както и техни ученици в информационните центрове на компанията, между-училищен обмен с гостуване в офиса на Аурубис България , менторска програма за мениджъри на компанията и др.

Подкрепата на равния достъп до качествено образование в училищата от Пирдоп и Златица е сред основните приоритети в социалната политика на Аурубис България.

Мисията на „Заедно в час” е да осигури достъп на всяко дете в България до качествено образование, като насърчава и подготвя способни и амбициозни млади хора да бъдат мотивиращи учители и лидери в образователната система и общество на страната.