Въпросник за проучване на проблемите на неправителствените организации в България

07.03.2011 | Новини

Български център за нестопанско право и Информационен портал за НПО в България разработиха въпросник за проучване на проблемите на НПО сектора в България.
Целта на проучването е да се идентифицират проблемите и очертаят конкретни мерки, така че гражданските организации да могат да работят в една по-добра и подкрепяща среда. Резултатите от проучването ще бъдат оповествени на пресконференция, след която то ще бъде разпространено и сред по-широка аудитория. Крайният срок за попълване на въпросниците е 30-ти март.
Можете да изтеглите и попълните въпросник по-долу:
Въпросник за проучване на проблемите на НПО в България
Попълнени въпросници може да се изпращат по електронна поща на gro.l1713720958ncb@o1713720958fni1713720958,
по факс (02) 9888166, или по поща/куриер на адрес:
София 1000, ул. „Добруджа” № 6, за БЦНП.