Важно е децата да възприемат знанието като ценност, която открива пред тях интересни светове и нови пътища и възможности

31.05.2011 | Брой 10, Бюлетин

Ирина Лилова, Фондация Комунитас

Защо приоритет в дарителската дейност на фондация Комунитас е именно образованието?

Дейността на Комунитас в България е с четири основни акцента: образование, култура, здравеопазване и социални проекти. Безспорно, една от основните насоки в работата на фондацията е социално-образователният проект “1000 стипендии” и подкрепените от нас социални проекти за деца в неравностойно положение. Франсис Бейкън е казал “Човек може толкова, колкото знае”. По мое лично убеждение, образованието, децата, трябва да са в центъра на усилията на всички ни – като граждани, общество, неправителствени организации, държава, особено в условията на продължителен преход и криза, който преживява страната ни. Социалната сфера в такива периоди особено се нуждае от подкрепа. Това е и важно условие, според нас, за просперитет на обществото и страната.

Може ли да представите проекта си 1000 стипендии накратко?

В областта на образованието Фондацията вече няколко години поддържа собствения социално-образователен проект “1000 стипендии”. Той е насочен към ученици от основното и средното образователни нива (6-12 клас), които имат интерес към знанията в сферата на хуманитарните, естествените науки и изкуствата. Специално внимание се обръща на деца в неравностойно положение. Проектът се стреми да създаде условия за прескачане на социалните и териториални ограничения, да подкрепи интереса и порива към знания на деца от цялата страна, да подпомогне достъпа им до качествено образование, независимо от средата им.

Проектът осигурява годишна стипендия, която се състои от финансова помощ, кредит за книги и качествена консултантска помощ в областта на интересите на децата. С цел укрепване на връзката учител-ученик са предвидени и стимули(финансова подкрепа и кредит за книги)за учителите, избрани от децата и съгласили се да им бъдат наставници. Проектът осигурява по размер два вида стипендии за “Високи умения и постижения” и за “Изключителни умения, талант и инициативност” в рамките на една учебна година. Изборът на стипендиантите се извършва на база конкурс с проект, есе и събеседване.

За целта фондацията поддържа отделен офис за проекта с неголям екип щатни служители, които поемат огромната работа по организацията на конкурсите, поддържане на връзка с децата от страната, учителите, училищата и висококвалифицираните консултанти в различните области на интереси на учениците. Те следят и осигуряват набавянето на поръчаните от децата и учителите книги и специализирана литература. Организационно и финансово допълнителна сложност представлява и застъпването в рамките на една финансова година на работата по етапите на няколко випуска стипендианти.

Между подкрепените от нас деца са както ученици, постигнали високи отличия на международни конкурси и олимпиади, деца от елитни учебни заведения в столицата и големите градове на страната, така и деца от провинцията и малки населени места, деца от семейства с нисък социален доход, с един родител или без родители, деца отглеждани под институционална грижа или с намалена двигателна или зрителна способност.

Как мотивирате учениците да участват в него?

Полагаме усилия децата да узнаят за проекта. Тази година разширихме информационните канали. Традиционно разпращаме информация до училищата, инспекторатите в страната (с любезното съдействие на МОМН), до читалищата и детските домове. Използваме и медиите и интернет, за да разберат децата за добрите възможности, които предлагаме, на тези, които имат желание да знаят повече и да се развиват. Миналата година организирахме Фест в София, на който се стекоха наши стипендианти от цялата страна, доведоха и приятели и това бе изключително приятно преживяване както за тях, така и за нас. Толкова много талантливи, жадуващи за изява, толерантни един към друг, любознателни, готови за контакт и приятелство, открити към света деца… Само, ще спомена, че освен собствения ни проект “1000 стипендии” вече няколко години подкрепяме три фондации “ЗОВ”, “Дете и пространство” и фондация “Николай Шмиргела”, които работят с деца от домовете и в неравностойно положение.

Какви са наблюденията ви по отношение на образователната система и реформа в страната ни и какви съвети бихте дали на дарителите в сферата от ваш личен опит?

Не се наемам да давам оценка на образователната ни система и реформата в нея, особено в няколко реда. В напредналите страни по тези въпроси работят цели институти, които с години апробират своите иновации и изводи, преди да ги огласят или въведат в практиката. Като майка на ученик и филолог по образование ще изразя само своето усещане, че се работи хаотично и на парче и натрупаните проблемите са много в цялата ни образователна система. В този смисъл, ние осъзнаваме, че на фона на тези мащаби и трудности нашият опит за подкрепа на децата не е толкова голям. Но смятаме, че е важно да го има. Важно е децата да възприемат знанието като ценност, която открива пред тях и нови, интересни светове, и нови пътища и възможности. Важно е също така да знаят, че има възрастни, които също мислят така, които ценят техния интерес и са готови да им подадат ръка. В това виждам ролята на гражданското общество и неправителствените организации, работещи в тази сфера.