В Чехия не е възможно да се набират средства чрез DMS за физически лица, услугата е достъпна само за НПО

15.07.2011 | Брой 11, Бюлетин

Радка Валигурова, координатор “Дарителски програми” Чешки дарителски форум

От кога Единен дарителски номер функционира в Чехия и защо създадохте такава система за дарителство?

Система DMS работи от 7 години – от 2004 г. насам. Целта й беше да даде инструмент на дарителите за лесно и бързо даряване на средства и да предостави на чешките НПО възможност за набиране на пари, на базата на ясни правила и при пълна прозрачност. DMS проектите в Чехия са особено успешни в кампании, свързани с помощ при някаква хуманитарна катастрофа – например за Хаити са изпратени 613,000 sms през 2010 година. Можем да кажем, че почти една трета от всички sms-и в системата са изпратени за хуманитарни каузи. Радваме, че вече DMS съществува и помага на нуждаещите се, не само в Чехия, но и в други страни – България и Словакия например.

Колко кампании има в проекта в момента и за какво най-често те набират средства?

В момента текат 176 актуални кампании. По-голямата част от тях помагат най-вече на хора с увреждания, деца в неравностойно положение и животни. Нашият 7 годишен опит обаче ни показва, че индивидуалните дарители предпочитат да даряват и подкрепят програми за хуманитарна помощ – за преодоляване на последствията от големи бедствия – както беше земетресението в Хаити миналата година, и сега земетресението в Япония, сериозните наводненията преди няколко години т.н.

В DMS в България повечето кампании набират средства за лечение на тежко болни деца и възрастни. Може ли да направим едно сравнение с кампаниите в Чехия?

При нас не е възможно да се набират средства чрез DMS за физически лица, услугата е достъпна само за НПО – граждански организации в обществена полза, църкви, юридически лица, регистрирани като доставчици на социални и медицински услуги, както и на услуги в сферата на културата. Областите, в които оперират неправителствените организации, трябва да са в социалната и хуманитарна сфера, образованието, културата, здравеопазването, защитата на човешките права, опазването на околната среда, грижи за деца в неравностойно положение. Организациите трябва да имат поне двугодишен опит в посочените сфери и публикуван и публично достъпен годишен и финансов доклад. Много се радваме, че до този момент DMS услугата е помогнала на 266 неправителствени организации с 350.000.000 крони. DMS се оказа много добра услуга и хората в Чехия ценят тази бърза и прозрачна възможността да се помага.