УниКредит Булбанк ще залесяват по поречието на Струма

26.10.2011 | Новини

На 29 октомври над 300 служители на УниКредит Булбанк и техните семейства ще залесяват дръвчета. Те ще садят върби по поречието на р. Струма, край село Боснек във Витоша.
Служителите банката и семействата им заедно са си поставили за цел да засадят близо 2 хиляди дръвчета, по молба на Природен парк Витоша.
Местността, която трябва да бъде залесена, се намира между селата Боснек и Чуйпетлово, най-високите витошки села.