УниКредит ще се включи в „Часът на Земята” като угаси светлините на 47 свои сгради в цяла Европа

25.03.2011 | Новини

България е сред страните с най-много участващи сгради – девет от филиалите на банката в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора утре (26 март) ще изключат осветлението си за един час, точно в 20.30 ч. Изчисленията показват, че така ще бъдат спестени 68 kWH и най-вече – ще бъде показана ангажираността на банката със зелената идея.
УниКредит се включва в „Часът на Земята” за втора поредна година като израз на ангажираността на групата в битката с климатичните промени и за подчертаване важността на намаляването на емисиите парникови газове. УниКредит също така популяризира посланието за „Часът на Земята” като се обърна към своите над 161,000 служители да участват в събитието.
Участието в „Часът на Земята” е само една от инициативите на УниКредит в областта на екологията в последните години. Освен това групата предприе редица еко-действия – от мерки за повишаване на енергийната ефективност до използването на възобновяеми енергийни източници в централите и клоновете, и ограничаване на емисиите на групата. В България УниКредит Булбанк развива своята Национална зелена програма.