УНИЦЕФ България стана член на БДФ със статут на наблюдател

15.06.2011 | Новини

Организацията е със статут на наблюдател – приема и съблюдава Етичния Кодекс на БДФ, но няма право да гласува при вземането на решения от управителния съвет на форума.
УНИЦЕФ е Детският фонд на Организацията на Обединените Нации и част от голямото семейство на ООН. От 1946 година насам, УНИЦЕФ е водеща организация, работеща в полза на децата, представена в над 150 страни.
Дейността на УНИЦЕФ в България е насочена главно в грижата за децата и тяхното развитие, за да растат здрави, образовани, информирани, социално активни и отговорни, в безопасна и сигурна семейна и обществена среда.
По-значимите проекти на УНИЦЕФ са:
Семейство за всяко дете
Приемна грижа
Подкрепа на деинституционализиацията
Вижте всички проекти на сайта на УНИЦЕФ
Екипът на БДФ приветства присъединяването на УНИЦЕФ България.