Удължава се срокът за подаване на номинации по проекта “Награди за успелите деца на България” – 2010

01.03.2011 | Новини

Срокът за номиниране на изявени през 2010 г. деца в третото издание на проекта се удължава до 15 януари 2011 г.
До фондацията пристигат много молби крайният срок 23 декември да бъде променен, тъй като има конкурси и състезания през месец декември 2010 г., които няма да позволят на участващите да изпратят пълен брой документи. Фондация “Димитър Бербатов” желае не само повече деца да имат възможност да вземат участие в поредната кампания, но и те да бъдат представени възможно най-пълно.
Родители, близки, учители, съученици, съседи (както и самите ученици) могат да номинират деца в ученическа възраст, постигнали успехи през 2010 г. в областта на изкуствата, науката или спорта на уеб-сайта на проекта
За валидни по смисъла на проекта се приемат само онези постижения, за които има издаден съответен документ (грамота, протокол, служебна бележка или др. подобен). Те трябва да са за 2010 г. и в някоя от горепосочените сфери, от участие във състезателни форуми (конкурси, олимпиади, концерти или други състезания) в България или по света.
През предстоящата календарна година молбите на всички номинирани деца за подкрепа на развитието им се разглеждат с предимство пред останалите. Фондацията се стреми към възможно най-честото им представяне пред широката общественост с помощта на своите медийни партньори и на останалите медии, както и да осигурява тяхно участие в подходящи форуми.
Приемат се номинации и за участие в социален проект.
Номинирани могат да бъдат и деца от българските училища в чужбина.