Учители и родители ще могат да разпознават насилието над деца с чек-листове за бърза диагностика

14.11.2011 | Новини

Въпросниците ще бъдат представени и тествани с конкретни казузи на кръгла маса, която ще се проведе на 15 ноември 2011 г. в гр. София.

Кръглата маса е част от проекта „Безопасни общности”, финансиран от фондация ОАК и изпълняван от Център за приобщаващо образование с партньори сдружение “Малки стъпки”, сдружение “Самаряни”, Фондация „Социален консултативен център – Самоков“ и Национален алианс за работа с доброволци.

Петте организации работят за изграждане на работещ модел за бързо реагиране на местно ниво в четири общини при опасение или сигнал за злоупотреба с дете и като основен проблем при изпълнение на проекта са се сблъскали с това, че учителите, родителите, личните лекари и всички, които са в близък контакт с детето не се чувстват подготвени, за да направят преценка дали има или няма упражнено насилие. Така в много случаи до сигнал и оценка от специалист не се стига. Това е провокирало разработването на въпросниците, които ще може да попълни всеки, който е в близък контакт с детето и да прецени дали има основание за подаване на сигнал.

Проектът е подкрепен от Държавната агенция за закрила на детето.