Становище на БДФ по повод искането на Ангел и Камелия Бончеви да бъде върнато дарението, направено към фондация “Утре за всеки”

09.02.2011 | Новини, Становища

Български дарителски форум изразява тревогата си по повод набралия отново сила обществен, юридически и морален казус. Семейство Бончеви настояват да получат обратно 157-те хиляди евро, които дариха под натиск на фондация “Утре за всеки” през лятото на 2009 г. Те вече са завели дело за възстановяване на сумата, с аргумента, че са дарили парите насила, и че представители на фондацията цели 2 години изобщо не са ги потърсили.
Казусът с дарението, направено от Семейство Бончеви под натиск през лятото на 2009 г., провокира сериозни дискусии още тогава и постави във фокуса на общественото внимание въпроса морално ли е фондация да приема пари, дарени при неясни обстоятелства и под заплаха за дарителя. Проблемът надхвърли конкретните параметри на казуса и се превърна в по-глобална дискусия за работата и функциите на фондациите, действащи в страната. Появиха се отново и тезите за спорния имидж на фондациите като фиктивни структури, перачници на пари и т.н, което нанася вреди на сектора и разколебава дарителите като цяло.
БДФ изразява опасенията си, че подобни ситуации накърняват доверието на дарителите, и че има ли нарушаване на дарителската воля, това рефлектира глобално върху дарителската среда и върху готовността и мотивираността на дарителите.
БДФ обръща внимание, че всеки получател на дарение трябва да се увери първо в доброволните действия на своя дарител и да спазва волята му, а в случай, че я подмени, да бъде готов да понесе наказателна и морална отговорност за това.
За нас случаят е повод да повторим, че извън правните норми, в дарителството има най-вече морал. Организациите и хората могат да правят своите лични избори от кого и при какви условия приемат дарение, но носят отговорност за това.