Проведе се първата годишна среща на членовете на БДФ за 2011 г.

01.02.2011 | Новини

На 31 януари членовете на БДФ се събраха за първата си годишна среща. Присъстващите представиха приоритетите в дарителските си програми за 2011г. и очертаха рамките на възможни бъдещи партньорства.
Членовете на Форума инвестират във всички важни сфери на обществения живот –здравеопазване, социални политики, екология, култура и имат богат опит в различни дарителски практики .
На събитието те заявиха бъдещите си инициативи в областите, които поддържат и предложиха нови теми, които да бъдат във фокуса на следващи срещи : устойчивост на дарителските инициативи, създаване на контакти с организации на бизнеса, развитие на доброволчеството и т.н
Директорът на форума Красимира Величкова представи бъдещите приоритетите в дейностите на Форума и някои от ключовите събития през годината . Презентацията можете да видите по-долу: