Фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ стартира летен проект за обучение на деца по английски език

31.05.2011 | Новини

Идеята за лятно езиково училище на българското Черноморие съчетава британския опит и система на преподаване на английски език с уникалната българска природа. Опитни британски преподаватели са с децата в час, а през свободното време британски аниматори се грижат за игрите и практическото приложение на наученото в клас. В “Аркутино” курсистите отвсякъде са заобиколени от изучавания език – ще слушат английски по време на екскурзиите, ще гледат английска телевизия, ще общуват помежду си на английски, а ежедневните извънкласни дейности също ще свързани с английския. Методиката, учебните материали и помощната литература са специално разработени, за да помогнат на малките ученици да усетят ритъма на езика и да усвоят лесно тайните на добрия изказ. Целта на езиковия курс не се ограничава в строго следване на съдържанието на учебника, а отчита и индивидуалните нужди на учениците. Фондацията поема обучението на 100 деца в 2 смени: от 03 до16 юли 2011 от 17 до 30 юли 2011г.