Позицията на „Спаси, дари на“ относно отговора на МЗ за отмяна на лимита от 180 000 лева на средствата, отпускани от Център „Фонд за лечение на деца“

01.11.2011 | Новини, Становища

В писмото на Български дарителски форум и „Спаси, дари на…” с предложения за оптимизиране на разходите на ЦФЛД и искане за отмяна на ограничението при лечение на деца изрично е подчертано, че предложените мерки (в края на статията) имат смисъл само при отпадане на лимита от 180000 лв.

В противен случай повечето от тях губят логика и не биха получили подкрепата на дарителите и обществото.

Пълният текст на писмото може да видите тук: Писмо относно постановление на МС № 195 от 07.07.2011

Нашият коментар на поредното писмо-отказ от МЗ е:

Крайно време е МЗ да се откаже от благовидното оправдание – „лимитът предоставя възможност за лечението на повече деца в чужбина”. Вместо равенство, както се опитват да ни внушат чиновниците, лимитът създава фактическо неравенство. Повече от очевидно е, че децата с по-тежки заболявания, чието лечение изисква повече финансови средства, индиректно се дискриминират чрез лишаване от своевременен достъп до медицински услуги.

Крайно време е МЗ да спре да пише мъгляви отговори в белетристичен стил и да заложи на конкретиката. Например: кои лечебни заведения в ЕС отказват да сключат споразумения с България и защо? Ние нямаме наблюдения европейските болници да отказват съдействие при запитвания за лечение на отделни деца. Напротив, проявяват загриженост и отговорност. Някак не е логично да подхождат така към индивидуални случаи, а да не проявяват интерес към споразумения за цялостно сътрудничество.

Ако е вярно, за това отношение има съществени причини, които МЗ трябва много бързо да анализира и коригира. А не просто да вдига ръце.

Крайно време е МЗ да спре да се фиксира само и единствено в трансплантациите.
Всички видяхме как министерството се провали в решаването на този отдавна регулиран в Европа медицински казус, но в случая по-важното е, че лимитът не засяга само децата, нуждаещи се от трансплантация! Той засяга всички деца със скъпи лечения.

Крайно време е МЗ да осъзнае смисъла на понятието дарителство, за да не буди недоумение с обяснения като това, че работи по насърчаване на дарителството за ЦФЛД чрез… популяризиране на донорството.
Нека припомним на чиновниците, че ЦФЛД работи за популяризиране, организиране и провеждане на мероприятия за набиране на финансови средства за осъществяване на дейността си. За набиране на органи нищо не се споменава в правилника, приет и одобрен от МЗ.
Налага се да обърнем внимание и върху факта, че децата, които фондът изпраща за трансплантация в чужбина, не могат да бъдат трансплантирани тук не задължително заради липсата на органи, а и заради липсата на опит в детската трансплантология.

Крайно време е МЗ да се откаже и от тона и стила, демонстрирани в няколкото изречения с указания за реда, по който да се решават „възникнали въпроси“. 2011 год. е и отдавна никой няма нужда от препоръки как да не се върши работа, а да се симулира дейност. Нито Общественият съвет, нито ръководството на ЦФЛД могат да решат въпроса за поставения лимит, възникнал по вина на МЗ.
Убедени сме, че заместник-министър Кирил Добрев знае това.

Повече няма да коментираме от уважение към ръководството на ЦФЛД и към Обществения съвет.

Изводът ни е, че МЗ не може и не желае да направи нищо за отпадане на ограничението от 180 000 лв.

Затова ще насочим исканията си към други български и европейски институции.


 Ето и предложенията ни за оптимизиране на разходите за лечение на деца със средства на Фонда за лечение на деца, внесени на вниманието на Министъра на здравеопазването през месец септември:

1. Официални споразумения и договори между българското Министерство на здравеопазването и съответните чужди министерства, с които да бъде уредено лечението на български деца в големите медицински центрове в Европа да е по цени и при условия, по които се лекуват гражданите на съответната държава-член на ЕС. Сега в много случаи българските пациенти се третират като частни и заплащат значително по-високи суми от местните пациенти.

2. Разходите за лечение, което е част от дейностите, заплащани от обществената система на здравеопазване в Република България, да бъдат финансирани без изключения от НЗОК чрез издаване на формуляр за планово лечение в ЕС (Е112/S2). Това е ангажимент на НЗОК, произтичащ от пълноправното членство на Република България в Европейския съюз.

3. Да се подпомогне на държавно ниво дейността на ЦФЛД по насърчаване на дарителството. Няколко възможни стъпки:
-постоянна медийна разгласа на общественозначимата работа на фонда;
-изграждане на политики към дарителите за стимулиране на активността им;
-използване на инструменти като Проект ДМС: http://dmsbg.com за разкриване на кодова дума DMS Fond;
-да се въведе ясна процедура за освобождаване от ДДС на дарителски SMS кратки съобщения.

4. На лицата, получили разрешение за лечение в чужбина от Министерството на здравеопазването за сметка на бюджета му, да се отпуска помощта за покриване на разходите за дневни и квартирни за тях и техните придружители, както е записано в чл.17 от ПП на ЗСП: http://lex.bg/laws/ldoc/-13038592

5. Сключване на споразумения с Авиокомпания „България Ер” и други основни европейски превозвачи за преференциални цени на самолетните билети за децата, получили финансиране за лечение от ЦФЛД, и един придружител. „България Ер” и в момента има благотворителна програма, от която се ползват много деца, пътуващи за лечение на частен принцип, но не и ЦФЛД.

6. Възобновяване и развитие на практиката да се канят чуждестранни медицински специалисти в България за извършване на диагностични и лечебни процедури в случаите, когато няма български медицински специалисти в съответната област, но са налични необходимата техника и условия за провеждане на лечебния процес.

7. Бъдещият Президент на Република България да продължи инициативата „Българската Коледа”, като всички набрани средства бъдат предоставяни на ЦФЛД след края на кампанията. Така ще се гарантира целесъобразното им изразходване и ще се подпомогне чувствително дейността на фонда.

Източник: http://www.save-darina.org