Пощенска банка си партнира с хора в неравностойно положение за 1-ви март

02.03.2011 | Новини

10 000 ръчно изработени мартеници подари тази година Пощенска банка на своите клиенти, партньори и служители по случай 1-ви март. Червено-белите първомартенски украси са изработени от хора в неравностойно положение, с които банката традиционно си партнира за случая. Партньорите на банката тази години са сдружение „Бъдеще за децата с увреждания” – гр. Казанлък, и фондация “Трета възраст” в Русе.
Сътрудничеството с хора в неравностойно положение и стимулирането на тяхната активна роля в обществото е част от политиката за корпоративна социална отговорност на финансовата институция. Първомартенската инициатива на банката цели не само да подпомогне тези социални групи, но и да стимулира тяхното творчество и да допринесе за приобщаването им като пълноценна част от обществото.