Отворено писмо относно премахването на средствата в бюджета за проекти на граждански организации, разпределяни чрез конкурс

09.11.2011 | Новини, Становища

Писмото е подписано от Български дарителски форум, Български център за нестопанско право, Национална мрежа за децата, Фондация „ПАЦЕП”, Фондация „Лале”, Фондация „Работилница за граждански инициативи”, Център за независим живот и Център за приобщаващо образование и подкрепено от над 100 неправителствени организации.

Поводът за него е внесеният в Народното събрание Проект на закон за държавния бюджет на Република България за 2012 г., в който не се предвижда резерв от средства за финансиране на проекти на неправителствени организации в обществена полза (през 2011 г. тези средства са 750 000 лв.), въпреки че субсидиите, предоставяни директно на конкретни организации са увеличени спрямо 2011. Така изцяло се прекратява практиката част от субсидиите за нпо в обществена полза, да се разпределят на конкурсен принцип. Това противоречи и на цялостната държавна политика ограничените бюджетни средства да се изразходват максимално прозрачно и ефективно (каквито резултати дава един прозрачен и добре организиран конкурс). Направената промяна показва и пълното незачитане на мнението на гражданските организации, ако законът  остане в този вид.

На НПО портала има и петиция във връзка с горепосочения проблем, която може да подкрепите чрез своя глас. 

Вижте пълния текст на писмото.