Институт "Отворено общество" – София финансира проекти на групи в неравностойно положение

18.03.2011 | Новини

Конкурсът е част от проект “Овластяване на безвластните по време на криза”, финансиран от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа и Извънреден Фонд към Институт “Отворено общество”.
Основната цел на конкурса е да допринесе за социалното и икономическо приобщаване на маргинализирани групи (малцинства; деца в риск; самотни родители; възрастни хора; хора с увреждания; хора, живеещи в изолирани и отдалечени населени места и др.) във време на икономическа и финансова криза.
Конкурсът е отворен за кандидатстване за неформални граждански групи на хора в неравностойно положение, както и за организации с нестопанска цел, чиято мисия е насочена към работа с групи в неравностойно положение.
Подробности за конкурса, условията и документите за кандидатстване, вижте на сайта на Институт Отворено общество – София
Крайният срок за подаване на документи е 29 април 2011г.