За нас образованието е повече от кауза

31.05.2011 | Брой 10, Бюлетин

Александър Христов, М-Тел

Защо инвестирате именно в образователни каузи?

За нас образованието е повече от кауза. Вярваме, че то е основополагащо за развитието на всеки един човек и продължава през целия му живот. През 2011 г. специално внимание отделяме на грамотността в няколко нейни направления – интернет грамотност, добро владеене на български език и грамотност на пътя. Каузите, които сме избрали да реализираме, са в различни сфери на образованието и затова могат да обхванат най-широк кръг от хора – от деца до възрастни, което е един от най-големите им плюсове. В допълнение разработихме и услугата „Електронен дневник”, която има за цел да скъси дистанцията между училището и родителите, като известява настойниците за присъствието на детето в клас, оценките му и текущите училищни събития чрез SMS.

Кои са приоритетите ви тази година?

През тази година проектът, с който особено много се гордеем, е гр@мотно.да! Това е нашата най-нова програма, която е обърната към онлайн и езикова грамотност на учениците. Инициативата обхваща теми като това дали децата ни са достатъчно запознати със заплахите, които крие световната мрежа, и как да ги избегнат, както и учим ли ги на отношение към родния език и следването на правилата за грамотно писане. По този начин продължаваме и разширяваме обхвата на дейностите, свързани с езиковата и социална грамотност, по които работихме през 2010 г. в стремежа си да допринасяме за развитието на обществото.

С гр@мотно.да! всеки може да направи онлайн тест, за да провери нивото си на грамотност и доколко е запознат с безопасното онлайн общуване. Тестът съдържа въпроси от граматиката на българския език и въпроси, свързани с естеството на онлайн общуването, със заплахите, които можем да срещнем в интернет и с начина, по който онлайн комуникациите ни помагат и улесняват ежедневието. Кампанията включва открити сесии на ключови обществени места в големите градове (първите три града са Пловдив, Варна и Стара Загора). Желаещите от всички възрасти получават възможност безплатно да проверят до каква степен владеят книжовния български език, като попълнят тест, който се проверява на място.

Какви са промените, които регистрирате като дарители, за времето, в което вие подкрепяте тази сфера?

В сферата на опазването на българския език, кауза, за която се борим в последните две години, виждаме огромен напредък. В рамките на проекта „Бъди грамотен”, който реализирахме за първи път през 2010 г., проведохме над 60 състезания по български език в цялата страна с близо 5000 участници, като над 1000 деца с отлични резултати получиха награди от нас. Освен интерактивните тестове бяха организирани и открити сесии, които се проведоха в София през юни 2010 г. В тях над 3000 столичани от всички възрасти имаха възможност да тестват безплатно знанията си по роден език. Специалната ни грантова програма също се реализира в сферата на образованието. Все повече хора започнаха да се интересуват от това как пишат и използват езика си. Темата за грамотността завладя и подрастващите, които тепърва предстои да развиват своята любов и отношение към езика.

Има ли нужда от различна институционална (държавна) подкрепа, за да бъдат инвестициите ви по-ефективни? Каква?

Със сигурност ако бизнесът и институциите работят заедно и в един и същи ритъм, реализацията на повечето проекти би била по-успешна. Ние работим с редица институции и партньорството ни е успешно. Надяваме се, че и за в бъдеще тази тенденция ще продължи.