На 13 май новият Управителен съвет на БДФ избра и своя нов председател – Людмил Каравасилев от ОББ.

14.05.2011 | Новини

БДФ е с нов Управителен съвет и нов председател на УС.
Членовете на УС на БДФ, избрани от Общото събрание на Форума са:
1.Людмил Каравасилев, Обединена Българска Банка, Председател
2.Алексей Христов – Американска фондация за България;
3. Анелия Мирчева – Първа инвестиционна банка;
4. Елица Баракова – Фондация Помощ за благотворителността в България;
5. Илияна Николова – Фондация Работилница за граждански инициативи;
6. Светлозар Петров – Job Tiger;
7. Стойко Петков – фондация “Благотворител”.