Мисията на организацията ни е непосредствено свързана с проблемите на науката и образованието

31.05.2011 | Брой 10, Бюлетин

Боряна Кадмонова, Фондация „Еврика“

Защо инвестирате именно в образователни каузи?

Мисията на организацията ни, създадена от единомишленици преди 21 години, определя непосредственото ни свързване с проблемите на науката и образованието. Развитието на способностите на децата и младите хора в областите на науката, техниката и технологиите е немислимо без образование, нови знания и умения. Учредителите- организации и личности, изповядват убеждението , че образованието и науката са в основата на всеки прогрес- личностен и обществен. Това е причината цялата ни дейност да е обвързана с инвестиции в образование и наука през всичките години от съществуването ни.

Кой е проектът, с който най-много се гордеете?

Много са проектите, с които се гордеем и е трудно да бъде избран само един от тях. Затова ще си позволя да изброя няколко. Вече двадесет години подред провеждаме мащабни национални конкурси, чрез които се определят най- добрите млади учени, изобретатели, мениджъри и фермери, които са добрият пример за младите хора в страната. Мнозина от тях вече са със значими постижения и в европейски мащаб. Те доказват с постиженията си, че е възможно да се успява при наличието на творческо мислене, добра организация и целенасоченост, стремеж да се търси развитие на нивото на съвременните знания и технологии. През отминалите 20 години 2326 студенти и ученици са получавали от фондация „Еврика” стипендии за постигнати резултати в овладяването на знания и творчество в науката и техниката. 688 изследователски проекта на млади учени, студенти и специалисти са получили финансова подкрепа, за да бъдат създадени интелектуални продукти, полезни за страната. През последните години започнахме осъществяването на една много резултатна инициатива за създаването на клубове за наука и техника в училищата в цялата страна.

Кои са приоритетите ви тази година?

През настоящата година продължава да е наш приоритет откриването и развитието на талантите и способностите в науката, техниката и технологиите на децата и младите хора у нас. Ще продължаваме да ги подкрепяме със стипендии, ще организираме конкурси и конференции, за да имат поле за изява, ще им помагаме да се самоорганизират в общности по интереси и да стават все по- успяващи.

Какви са промените, които регистрирате като дарители, за времето, в което вие подкрепяте тази сфера?

Промените в работата ни са обусловени от промените в обществото и потребностите на младите хора и децата. За съжаление кризата в последните години си каза думата и големите ни цели и идеи се осъществяват все по- трудно в резултат на недостига на средства. Все по- трудно набираме финансови средства от бизнеса за стипендии и други инициативи. Проблемите в българската наука доведоха до отлив сред младежите от занимания с наука и научни изследвания и въпреки желанието ни да помагаме за преодоляване на трудностите сред младите хора там, резултатите не са особено значими. Бизнесът все по- малко доверява на младите учени да решават задачи, свързани със създаване на нови продукти и технологии.

Има ли нужда от различна институционална (държавна) подкрепа, за да бъдат инвестициите ви по-ефективни? Каква?

Това, от което има нужда, е по- добро сътрудничество между неправителствените организации и структури на държавата и местната власт в сферата на образованието и науката. Съществуването на едно такова сътрудничество би довело до по- добра ефективност на инвестициите и от двете страни, до създаването на по- силни общи формирования за решаването на по- значими и мащабни проблеми. Реформа в образованието може да се осъществи само с участието на всички заинтересовани страни. Време е да се помисли и за възможностите за възлагането на определени функции на неправителствени организации с доказан капацитет за организирането на извънкласни дейности, спорт и свободното време на учениците.