Стартира конкурсът за набиране на проектни предложения по "Младежка Програма 2009-2013 " на Български фонд за жените

26.05.2011 | Новини

В конкурса могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, работещи в обществена полза. Предимство ще имат младежки организации или НПО със структурирани младежки секции и доказан опит в изпълнение на проекти, които насърчават развитието на млади жени и девойки.
Формулярът за кандидатстване и придружаващите документи се изпращат като прикачен файл на ел. поща: ten.g1669805952btsaf1669805952@redn1669805952eg1669805952 до 31 май 2011 г.
Повече информация може да намерите на www.bgfundforwomen.org