Стартира конкурс за Доброволческа инициатива 2011

16.02.2011 | Новини

Фондация Лале и Национален Алианс за Работа с Доброволци обявяват конкурс за най-добри доброволчески инициативи в България през 2011 г.– Европейска година на Доброволчеството.
В конкурса са поканени да участват всички, които през настоящата година реализират доброволческа инициатива, насочена към подобряване на условията на живот и възможностите на хората в България, без значение на място и време на реализация на инициативата, цел и начин на организация, източници на финансиране, брой и възраст на доброволците.
Представените инициативи ще бъдат оценени по резултатите, значението за хората в общността; какви и колко хора са участвали; значението на инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците; финансовата ефективност.
Най-добрите инициативи ще бъдат определени от жури в състав Огнян Златев, член на УС на Българска Национална Телевизия; Иван Станчов, основател и председател на УС на Фондация Карин дом и други.
Инициативи могат да бъдат номинирани от организации и лица. Формулярът за представяне може да бъде изтеглен от сайта на Фондация Лале или получен по електронна поща след заявка.
Номинации се приемат до 31 октомври 2011 на ten.n1713759048oitad1713759048nuofp1713759048ilut@1713759048ofni1713759048">ten.n1713759048oitad1713759048nuofp1713759048ilut@1713759048ofni1713759048 или по обикновена поща на адрес: Фондация Лале, ул. Река Осъм 1, an. 2, София 1124.
Наградите ще бъдат връчени на публична церемония през декември 2011 г.