М-Тел продължава кампанията за детска пътна безопасност „Приказка за пътя“

21.03.2011 | Новини

Проектът има за цел да подготви и образова младите хора, които са реални участници в пътната обстановка чрез интерактивни спектакли на открито. Като се обърне конкретно внимание и се разиграят реални ситуации, младите хора осъзнават потенциалните рискове и си изграждат добри рефлекси и правилни реакции, за да избегнат рискови ситуации.

Спектакли ще се проведат в София, Бургас и Враца.