Живей позитивно

31.03.2011 | Брой 9, Бюлетин

Елица Георгиева, Кока-Кола ХБК България

Елица Георгиева отговаря за връзките с медиите и корпоративната социална отговорност на компанията. Преди да се присъедини към екипа на Coca-Cola в България тя е отговаряла за Връзките с обществеността в Майкрософт България. Елица има дългогодишен опит в областта на комуникациите. Притежава бакалавърска степен по Управление на туризма и магистърска степен по Бизнес администрация от Нов Български Университет.

Един от начините, по които Coca-Cola комуникира усилията на компанията по пътя на устойчивото развитие е инициативата „Живей позитивно” (Live Positively), стартирала през 2008 г. За компанията това е израз на “ангажимента да участваме в промяната на начина, по който живеем и работим”  и убедеността на компанията, е организацията може да просперира само тогава, когато помага и на света да се развива.

Израз на тази визия на компанията е седмицата „Живей позитивно”. Тя обединява служители, партньори и други заинтересовани страни в програма от събития и инициативи, подкрепящи седемте приоритета на „Живей позитивно”: Предимства на продуктите, Активен начин на живот, Общество, Работна среда, Вода, Климат и Опаковки. Това, което прави седмицата „Живей позитивно” уникална, е невероятното покритие и ефекта на локално ниво върху бизнеса на компанията в Европа. През 2010 г. седмицата „Живей позитивно” привлече над 1,700 души, работещи в системата на Coca-Cola Европа в 38 страни, както и още над 30,000 души, които участваха в различни инициативи, организирани от бутилиращите партньори. Седмицата „Живей позитивно” реално ангажира служителите с корпоративните устойчиви ценности и окуражава всеки един служител в системата на Coca-Cola Европа да бъде част от положителната промяна.

Инициативата има вътрешен и външен фокус. От една страна всички служители и партньори са въвлечени в поредица от инициативи, насочени към устойчивото развитие и местните общности в цяла Европа. По време на седмицата „Живей позитивно” 2010 служители на компанията почистваха бреговете на реки в Гърция, Франция, България и Великобритания, засаждаха дървета в Унгария и Испания, почистваха и реновираха паркове в Гърция и Унгария и посетиха множество семейства в техните домове във Франция, за да популяризират важността на рециклирането. Това са само част от инициативите, ангажирали служителите на компанията в партньорство с организации като WWF, Eco-Emballages, Thames21, фондация Surfrider и Българско дружество за защита на птиците.

По отношение на вътрешната комуникация, в офисите на компанията в цяла Европа служителите се ангажират с инициативи, като работни срещи и семинари, които ги информират за важността на устойчивото мислене в дългосрочен план и за тяхната индивидуална роля и принос към развитието на компанията. Тези събития стимулират служителите не само да опазват околната среда, но и да водят по-здравословен и активен начин на живот.

Седмицата „Живей позитивно” има дългосрочен ефект. Тя мотивира служителите да живеят по-здравословно и да са по-отговорни към обществото през цялата година. Във Великобритания, например, по време на седмицата се предлага безплатно сервизиране на велосипеди като част от т.нар. „зелен бонус” – финансови поощрения за служителите в Лондон, което ги стимулира да използват градския транспорт, а не автомобилите си, за да се придвижват до работното си място. В Белгия, служителите, които се налага да използват автомобил за придвижване, могат да проверят безплатно гумите си по време на седмицата „Живей позитивно” – подходящото налягане в гумите спестява до 10% от консумацията на гориво и намалява емисиите CO2.

За повишаване на ангажираността на служителите в рамките на седмицата се организира фотографски конкурс „Живей позитивно”. Служителите участват в него чрез снимки, които отразяват тяхното разбиране как да живеем позитивно. Състезанието се организира за трета поредна година и е спечелило висока популярност. То е успяло да увеличи информираността на служителите за инициативата “Живей позитивно” с 80%.

Едновременно с привличането на голям брой служители в седмицата „Живей позитивно” системата на Coca-Cola привлича и голям брой партньори, клиенти и потребители. През 2010 например, Coca-Cola Гърция организира мащабно почистване на бреговете на езерото Керкини, а Coca-Cola ХБК България с помощта на повече от 500 доброволци, сред които служители на компанията, представители на Българско дружество за защита на птиците, Националния Ученически Еко парламент и други, почисти над 6 км. от Перловската река в центъра на София, спестявайки 9000 кг. CO2 на столицата.

Седмицата „Живей позитивно” има и силен образователен фокус – в Италия например, се проведе мултимедийна изложба, организирана от Coca-Cola Италия с цел да образова потребителите за важността на рециклирането, а във Франция компанията организира образователни посещения на семейства в техните домове като им дава съвети, свързани с рециклирането и „зеления” начин на живот.

През 2010 по време на седмицата „Живей позитивно” бяха организирани над 60 локални събития в цяла Европа, които ангажираха хиляди служители, потребители и партньори на компанията с дейности, които подкрепят постоянните усилия на Coca-Cola по пътя на устойчивото развитие.