Има смисъл в симбиозата между бизнес и образование

31.05.2011 | Брой 10, Бюлетин

Светлозар Петров, Job Tiger

За 10 ти пореден път провеждате форумът Национални дни на кариерата. Какво предлага той и защо е толкова устойчив във времето?

Форумът “Национални дни на кариерата” събира по един добър и смислен начин интересите на бизнеса и на университетите, които трябва да дават и практически умения и образование на своите студентите. Смисълът на едно такова събитие е в симбиоза между частния бизнес и университетите, в което всеки от участниците намира своята полза. Форумът разбира се е една основна, начална стъпка в пътя от образованието към бизнеса. После процесът може и трябва да се доразвива – с “изнасянето” на пари на бизнеса в университетите под форма на проекти, с участие на представители на бизнеса в подобряване на учебните планове или в изпитни комисии, с възлагане на проекти за научни разработки и т.н.

Стартирали сте Национални дни на кариерата преди 10 години, когато темата не беше чак толкова актуална. Какво се промени във времето?

Тогава имаше усещане, че нещо в сферата и във връзката между образование и бизнес липсва. Много малко фирми имаха стажантски програми и интуитивно усещахме, че това, което правим ще е потенциално интересно за бизнеса. Такива срещи по света се организират от университетите, но тогава нашите висши училища нямаха ресурса да правят подобни събития. Ние започнахме по градове, където има университети с идеята, че ако инвестираме в образование, това ще подобри обстановката за бизнеса и изобщо ще е важно за бъдещето на страната.

В какво инвестирахте основно?

Нашата най-сериозна дарителска политика в началото беше свързана с изграждането на кариерните центрове в университетите. Започнахме с пет пилотни центъра, сега са 36 – работещи и създадени от нас. Помагахме за обученията на специалистите, с контакти и връзки с компании, които бяха заинтересовани от намирането на стажанти, с оборудването на центровете през наши партньори. Важно е, че направихме звеното, което създава първия контакт в тази практика за мостовете между бизнеса и образованието. Ако си част от бизнеса и искаш да направиш каквото и да било в даден университет, трябва да има място, където да кажеш “аз съм този и искам да направя това, което да е от обща полза”. Сега в съществуващите кариерни центрове има няколко души от структурата на университета, назначени специално, за да се грижат за този процес. Вече все повечето специалности имат много често презентации от бизнеса, университетите имат директна връзка с компаниите, студентите по-лесно могат да намерят път към стаж в различни компании.

Какви са ползите от кариерните центрове и изобщо от Форума според Вас?

Близките връзки с университетите дават възможност бизнесът да види средата отвътре, да оцени в детайли живота на университета и да се ориентира към финансиране на най-конкретните нужди, за да бъде полезен. Това може да е всичко – от създаване на библиотеки, до поддържане на центрове, до финансиране на научни разработки и т.н. Ние поддържахме стипендията Job Tiger от 2002 г. до започването на програма Еmpower – програма за млади предприемачи и стажантска програма за млади лидери, www.empower.bg, за да покажем, че и малка фирма като нашата може да поддържа добри студенти, които да се реализират.

Имате ли някакви съвети към бизнесите, които инвестират в образование?

Да опознават сферата в дълбочина, да видят проблемите, да започнат с малки инвестиции. След това да се поинтересуват как са оползотворени и да направят и други, ако са останали доволни. Топ дарителите на големите американски университети са започнали с 10-20 долара. Когато ги дариш, и получиш писмо за какво са ползвани, когато направиш и нещо по-голямо и видиш резултата, когато си видиш името на една стена, наред с другите дарители, това е вълнуващо преживяване. Не бива да пропускаме и благодарността към жеста на дарителите.