ЕЙ И ЕС Гълъбово се присъедини към членовете на БДФ

15.06.2011 | Новини

Компанията работи в енергийния сектор с обект на дейност производство на електрическа енергия.
ЕЙ И ЕС е Американска корпорация и обединява ЕЙ И ЕС 3С Марица Изток ЕООД и ЕЙ и ЕС Марица Изток ЕООД.
Годишният финансов обем на финансови и нефинансови дарения и социално насочени проекти на ЕЙ И ЕС Гълъбово възлиза на около 1 000 000 лв., като стойността не е строго фиксирана. Дарителската политика на компанията е в областта на екологията, образованието, и социалните дейности и институции.
По-значими дарителски проекти и инициативи през последните две години са:
Технически проект за почистване на р. Соколица на стойност 122 000 лв. Проектът е свързан с хидрогеоложко проучване на съществуващото състояние на речното корито и цялостен дизайн (технически проект), с конкретни мерки за подобряване на оттока на река “Соколица” и елиминиране в дългосрочен план на един съществен проблем за жителите на с.Обручище.
Проектът „Подобряване на инфраструктурата в с. Обручище на стойност над 200 000 лв.
Проектът „Подобряване на инфраструктурата в с. Обручище” е част от програмата на ЕЙ И ЕС „Партньорство за подобряване на качеството на живот” от корпоративната социална политика на компанията. В рамките на проекта през 2010 г. са реализирани ремонтни дейности на сгради с обществено предназначение и ремонт на пътища в с. Обручище, общ. Гълъбово.
Екипът на БДФ приветства присъединяването на ЕЙ И ЕС Гълъбово.