GLOBUL намали със 7% въглеродните си емисии през 2010 г.

08.03.2011 | Новини

През 2010 г. GLOBUL намали въглеродните си емисии със 7% на годишна база като спести на околната среда 1862 тона парникови газове. Компанията е първият български оператор, който измерва екологичния отпечатък от всички аспекти на дейността си и прилага комплекс от мерки за ограничаването му в рамките на дългосрочната си стратегия за екологична устойчивост GLOBUL Green.
Ключов принос за спестените въглеродни емисии имат проектите за повишаване на енергийната ефективност в мрежата от базови станции на оператора, които са консумирали с 52% по-малко дизелово гориво и с 3,9 % по-малко електроенергия, въпреки че общият им брой е нараснал с 5,3 % в сравнение с 2009 г.
В резултат от целенасочените усилия за насърчаване на отговорното поведение сред потребителите, през 2010 г. 23% от абонатите на оператора не са ползвали хартиена фактура и 23% от презарежданията на предплатени b-connect ваучери са направени по електронен път.
Благодарение на това през изминалата година са спестени над 60 т. хартия в сравнение с близо 20 т. през 2009 г. Освен това през 2010 г. клиентите и служителите на GLOBUL и GERMANOS са предали за рециклиране общо 2,8 т. мобилни телефони, батерии и аксесоари, което надвишава с близо 65% събраното през 2009 г. количество.
Само през изминалата година GLOBUL е вложил 676 000 лв. за популяризиране и реализация на зелени инициативи и наскоро спечели наградата “Инвеститор в околната среда на 2010г.” от Български форум на бизнес лидерите (БФБЛ).
В резултат от всички усилия на компанията в областта на екологичната устойчивост 71% от потребителите възприемат GLOBUL като „зеления оператор на България”, съгласно представително маркетингово проучване към края на 2010 г.