Фондация “Америка за България” поема дългосрочен ангажимент към олимпийските отбори по природни науки

12.05.2011 | Новини

Ангажиментът на стойност 1,190,000 лв. е за цялостна подкрепа на подготовката, селекцията и участието на българските олимпийски отбори в международните олимпиади и състезания за период от 3 години в партньорство със Сдружението на ръководителите на олимпийските отбори по природни науки. Ще бъдат подкрепени отборите по информатика, математическа лингвистика, физика, химия, биология, астрономия и отбора на младите физици. Близо 200,000 лева са заделени за ремонтиране и оборудване на модерни учебни лаборатории по химия и биология в съответните катедри в Софийския университет, където олимпийците ще усъвършенстват своите практически умения. С подкрепата си към младите български таланти по природни науки, фондация „Америка за България” се стреми да повиши признанието и разбирането за стойността на образованието и да насърчава амбициозните и посветени на науката млади българи в търсене на високи научни постижения. Успехът на България на олимпийските състезания се дължи и на доброто взаимодействие между университетите, Българската академия на науките и училищата. Всички лидери на отборите са известни университетски преподаватели и учени. Те си сътрудничат с учителите в училищата за успешната селекция и подготовка на отборите. Този модел на сътрудничество между училищата и университетите е все още приложим и ефективен и заслужава да бъде насърчаван и подкрепян.