Министерски съвет въвежда горна граница за финансирането лечение на деца

08.07.2011 | Новини

Български дарителски форум, инициативата „Спаси, дари на…”, федерация ”Български пациентски форум” и Център за защита правата в здравеопазването изразяват своето категорично несъгласие с приетото на 06.07.2011 год. Постановление за актуализиране бюджета на Център „Фонд за лечение на деца”, с което се въвежда горна граница от 180 000 лв. за финансирането на всеки отделен случай http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=450&categoryid=4100.
Въвеждането на годишен финансов таван практически е отказ от страна на държавата да заплаща скъпоструващо лечение на деца. Министерски съвет сам отчита, че сумата от 180 000 лв. не е достатъчна, тъй като „средният разход на фонда за една трансплантация към момента е 266 хил. лв.”.
През изминалата година и половина ЦФЛД финансира скъпоструващо лечение на редица тежки заболявания, като рецидиви при онкохематологични заболявания, саркоми, мозъчни тумори, бластоми, тежки малформации, усложнения след трансплантации и други. Тези лечения, освен че са най-скъпи, по правило са и най-спешни и точно те, за които няма никакво време за дарителски кампании, ще бъдат принудени да разчитат на милосърдието на обществото. При това, вече с официално одобрение (макар и без каквато и да било политика към дарителите) от държавата.
Прехвърлянето на отговорността за животоспасяващо лечение на деца върху дарителите е недопустимо оттегляне на държавата от грижата за детското здраве! Кой ще понесе отговорност, ако заради недостигащи 100, 1000 или 10 000 лв. се забави фатално лечението дори на едно болно дете?
Само преди две години в началото на мандата си г-н Бойко Борисов вдъхна надежда на стотици болни хора: „…всеки българин трябва да знае, че изпадне ли в беда, държавата веднага ще го посрещне. И сега съм възложил на здравния министър до заседанието на МС следващата сряда да ми проверят колко пари струват всички трансплантации на чакащи хора – за бъбреци, дроб, сърце. Колко пари струва. Къса ми се сърцето на мен, като ги гледам по телевизията с банковите сметки. Майки, бащи с деца на ръце. “Чакаме, 20 000 евро нямаме, 10 000 евро събираме. Дадени 10 000 лева, трябват още 10 000.” И държавата седи и му гледа сеира. Казал съм да дадат цифрата. Аз ще отида в някоя българска банка и ще им кажа, ако нямаме пари, колкото струват всичките, вземам кредит и пращам да се лекуват хората. Държавата трябва да е солидарна, а не като предишния кабинет да праща на море 3000-4000 от 2 милиона пенсионери.”http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=203105
Не сме забравили и уверението на здравния министър при закриването на злополучния Фонд за трансплантации: „…Не сме имали абсолютно никакъв проблем с финансирането, проблемът е с намирането на органи.”http://www.btv.bg/news/zdraveopazvane/story/2097032642-Zakrivat_Fonda_za_transplantatsii_v_chujbina.html
Всъщност, Постановлението на Министерски съвет е директно признание, че проблемът е точно с финансирането. И всякакви опити този факт да се прикрие с псевдохуманни аргументи са неприемливи.
Затова призоваваме Министерски съвет незабавно и безусловно да отмени горната граница за финансиране на лечение на деца и така да позволи на Център „Фонд за лечение на деца” да продължи своята работа, както обществото очаква от него!