Дискусия за ефективното финансиране на културата в София

24.02.2011 | Новини

Столична община, Асоциация за развитие на София и Център за култура и дебат „Червената къща” организират дискусия на тема: „Приоритети и механизми на финансиране на културата в София: ефикасност и обществен ефект”
Това е третата поредна дискусия, свързана с издигането на кандидатурата на София за Европейска столица на културата 2019.
Тя ще състои на 25 февруари (петък) от 13:00ч., Център за култура и дебат Червената къща
Целта й е да провокира дългосрочно мислене по темата “Кой, за какво и как дава пари за кулура? и Кой, за какво и как ги харчи?”.
Във фокуса на внимание са и въпросите: Как се финансират културните събития в София? Има ли успешни модели на партньорство между институционални и алтернативни инструменти за финансиране на културата? Съществува ли координация между публични и частни средства за култура? Кои са приоритетите, които София трябва да развие в областта на финансирането, за да има успешна кандидатура за Европейска столица на културата?
В дискусията ще участват:
Тодор Чобанов, заместник-министър на културата;
Малина Едрева, Председател на постоянна комисия по образование, наука, култура и вероизповедания, Столична община;
Диана Андреева, директор, Обсерватория по икономика на културата;
Красимира Величкова, директор на Български дарителски форум;
Десислава Тальокова, изпълнителен директор и Надя Захариева, програмен директор, Фондация Америка за България;
Людмил Каравасилев – ОББ;
Диана Андреева, директор, Обсерватория по икономика на културата.