Добри доброволчески практики

31.03.2011 | Брой 9, Бюлетин

Ваня Нотева – експерт младежка дейност в БЧК

В голяма част от страните в Западна Европа и Америка съществува прктика всеки месец служители от корпоративния и държавен сектор да имат „доброволен ден”.
В този ден те се включват в инициативи на неправителствени организации, които от своя страна предварително са изпратили покани. Има електронен форум, в който се обявяват всички текущи кампании и инициативи, за които е необходима подкрепа.
По този начин всяка фирма може да избере къде да се включи, съобразено  специфичната си политика и възможности. Тази практика е полезна не само за икономиката и облагородяването на страната, но и за възпитанието на децата, които вземат пример от своите родители.

В голяма част от страните в Западна Европа и Америка съществува прaктика всеки месец служители от корпоративния и държавен сектор да имат „доброволен ден”. В този ден те се включват в инициативи на неправителствени организации, които от своя страна предварително са изпратили покани. Има електронен форум, където се обявяват всички текущи кампании и инициативи, нуждаещи се от подкрепа. По този начин всяка фирма може да избере къде да се включи, съобразено специфичната си политика и възможности.

Тази практика е полезна не само за икономиката и облагородяването на страната, но и за възпитанието на децата, които вземат пример от своите родители. Аналогично много младежи също са стимулирани да полагат доброволен труд преди да кандидатстват в университет, като освен изпита, който полагат, се обръща голямо внимание на тяхната ангажираност и усилия в полза на обществото.

Въпреки че доброволците извършват работа, която е неплатена, в много държави те получават здравни и социални осигуровки, а работата им се признава за трудов стаж. Германският Червен кръст създава практика за “динамика на доброволците”, която дава възможност на млади хора, променили своето местоживеене, да се включват към други червенокръстки организации и да използват своя досегашен опит.

Британският Червен кръст използва модулна система за професионално израстване на доброволците. Чрез количествени и качествени измерители се определя нивото, до което е достигнал даден доброволец, като това дава различни възможности за управленски функции и участия в международни изяви.