Даренията и дарителите за 2009г. и 2010г. по данни от НАП

15.09.2011 | Новини

Български дарителски форум прави ежегоден преглед  на данните от Националната агенция по приходите за дарителите, използвали данъчни облекчения по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ.
Сега можете да видите сравнителния преглед за 2009 и 2010 година – обеми, тенденции, дарители и получатели: Преглед на данните от НАП за дарителите , PDF, (740 KB).