Дългогодишният партньор на фондация “Димитър Бербатов” – „Данон-Сердика” – подкрепя постиженията на децата в област Наука от проекта “Награди за успелите деца на България” 2010.

27.05.2011 | Новини

Тази година компания „Данон-Сердика” се присъединява към партньорите на фондация “Димитър Бербатов” и проекта “Награди за успелите деца на България” 2010 като подкрепя успехите на децата в област Наука. Фондацията и компанията са дългогодишни партньори – в детския футболен турнир „Данониада” и в проекта „Активни и здрави”. Новото партньорство предлага подкрепа за децата и в други техни активности и таланти.
Повече информация можете да намерите на уеб сайта на проекта:www.dberbatov.org