Корпоративната социална отговорност през призмата на равнопоставеността на половете

15.09.2011 | Новини

Български фонд за жените и Български дарителски форум организираха среща на тема „Корпоративната социална отговорност през призмата на равнопоставеността на половете”.
На срещата екипът на БФЖ представи своят проект „Младежки клубове по равнопоставеност” и възможностите, които той дава за развитие на качества и умения сред младите момичета да бъдат лидери в различни сфери и да преодоляват стереотипите по отношение на пола.
Отбелязана беше и трудността и предизвикателството тази сфера да намери път към интереса на бизнеса и фактът, че той все още не вижда достатъчни основания да подкрепя каузи, свързани с равнопоставеността на половете.