Аурубис е част от еко инициатива на учаеници от Пирдоп

17.03.2011 | Новини

Ученици от еко клуба в Пирдоп работят по проект за намаляване на енергията, която ползваме при денонощното осветяване в офисите и дворните пространства на територията на Аурубис България.
Инициативата се реализира в тясно сътрудничество с отдел „Екология” и е част от европейски проект за училища за интелигентно използване на енергията. Това е предизвикателство, защото климатичните промени на планета са сериозни и всички трябва да се погрижим за бъдещето й. Като социално отговорна компания, Аурубис се грижи за опазване на околната среда и за това осъществява програми за пестене на електрическа енергия и намаляване на изхвърляните емисиите СО2 в атмосферата.