Писмо-позиция на БДФ до г-н Бойко Борисов – Премиер на Република България, относно Постановление на МС № 195 от 07.07.2011, с което е въведен лимит от 180 000 лв. за лечението на деца със средства на ЦФЛД

11.07.2011 | Становища

НА ВНИМАНИЕТО НА:

Г-н Бойко Борисов

Министър председател на РБългария

С копие до:

Д-р Стефан Константинов

Министър на здравеопазването

Г-н Симеон Дянков

Министър на финансите

 

Уважаеми г-н Министър-Председател,

Уважаеми г-да министри,

Във връзка с Постановление на МС № 195 от 07.07.2011, с което беше въведен лимит от 180 000 лв. за лечението на деца със средства на ЦФЛД, Ви представяме анализ на действащата към момента национална и европейска законодателна рамка, касаеща здравеопазването, с фокус върху детското здравеопазване.

Отново призоваваме Министерски съвет да отмени горната граница за финансиране на лечението на деца и така да позволи на Център „Фонд за лечение на деца” да продължи нормално своята работа, каквито са очакванията на обществото.

Убедени сме, че лимитът няма да доведе до спестяване на средства, а само ще изложи на реален риск живота на най-тежкоболните деца, които обичайно се нуждаят и от най-спешно и скъпоструващо лечение.

Нашата категорична позиция е, че има други, многократно по-приемливи начини за оптимизиране на разходите за лечение на деца в чужбина. Представяме ви няколко от тях:

1. Официални споразумения и договори между българското Министерство на здравеопазването и съответните чужди министерства, с които да бъде уредено лечението на български деца в големите медицински центрове в Европа да е по цени и при условия, по които се лекуват гражданите на съответната държава-член на ЕС. Сега в много случаи българските пациенти се третират като частни и заплащат значително по-високи суми от местните пациенти.

2. Разходите за лечение, което е част от дейностите, заплащани от обществената система на здравеопазване в Република България, да бъдат финансирани без изключения от НЗОК чрез издаване на формуляр за планово лечение в ЕС (Е112/S2). Това е ангажимент на НЗОК, произтичащ от пълноправното членство на Република България в Европейския съюз.

3. Да се подпомогне на държавно ниво дейността на ЦФЛД по насърчаване на дарителството. Няколко възможни стъпки:

-постоянна медийна разгласа на общественозначимата работа на фонда;

-изграждане на политики към дарителите за стимулиране на активността им;

-използване на инструменти като Проект ДМС: http://dmsbg.com за разкриване на кодова дума DMS Fond;

-да се въведе ясна процедура за освобождаване от ДДС на дарителски SMS кратки съобщения.

4. На лицата, получили разрешение за лечение в чужбина от Министерството на здравеопазването за сметка на бюджета му, да се отпуска помощта за покриване на разходите за дневни и квартирни за тях и техните придружители, както е записано в чл.17 от ПП на ЗСП: http://lex.bg/laws/ldoc/-13038592

5. Сключване на споразумения с Авиокомпания „България Ер” и други основни европейски превозвачи за преференциални цени на самолетните билети за децата, получили финансиране за лечение от ЦФЛД, и един придружител. „България Ер” и в момента има благотворителна програма, от която се ползват много деца, пътуващи за лечение на частен принцип, но не и ЦФЛД.

6. Възобновяване и развитие на практиката да се канят чуждестранни медицински специалисти в България за извършване на диагностични и лечебни процедури в случаите, когато няма български медицински специалисти в съответната област, но са налични необходимата техника и условия за провеждане на лечебния процес.

Готови сме да Ви сътрудничим за въвеждането и прилагането на тези мерки, така че повече деца в България да имат достъп до качествено и своевременно лечение. Като приложен документ ви изпращаме и правен анализ, който описва възможните последствия за България в резултат на приетото решение.

Целият текст може да видите тук:

Писмо относно постановление на МС № 195 от 07.07.2011