Зелените политики и проекти са част от един успешен бизнес модел

12.04.2010 | Брой 3, Бюлетин

Ясен Гуев, директор „Корпоративна политика“ на GLOBUL

СнимкаЗащо за компания като GLOBUL екологичната тема е важна и защо влагате усилия в тази посока?

Всяка голяма компания с много клиенти има нужда да се ситуира не само като компания, която дава добра услуга и продукти, но и да се ангажира с големи обществени каузи. За нас зелената тема е точно такава актуална и изключително важна тема, която изисква сериозни инвестиции, тема, актуална не само за България, но и за ЕС и САЩ. Ние имаме една огромна аудитория от клиенти, до които можем да достигнем с посланието, че те самите могат да направят много за развитие на обществото, в което живеят.

От друга страна -огромна част от мерките, които предприемаме в тази посока, са икономически ефективни и искаме да дадем пример на други компании да изберат същия път. Много е важно зелените инициативи да не бъдат просто PR и реклама. Ние предприемаме съвсем конкретни, реални мерки. С въвеждането на електронните фактури, с намаляването на обемите опаковки и с програмите за рециклиране на стари телефони и аксесоари, ние намаляваме и разходите си, освен че щадим околната среда. В този контекст бихме подкрепили всякакви подобни интернет услуги. Разказвайки за тези технологии и инициативи, ние се надяваме и те да бъдат предприети от други кампании.

 
Кои са актуалните кампании и проекти в сферата на екологията, които поддържате и през 2010 г.?

В началото на годината в GLOBUL създадохме вътрешен комитет на тема “Екология”. Там планираме и проектите в тази област. Акцент за годината е както темата за ограничаване на хартията, така и за спестяването и употребата на електричеството, както и различни външни кампании – например тази за почистване на природните паркове, която организирахме и миналата година заедно с WWF. От есента ще бъде актуална и една програма, насочена към нашите клиенти – за създаване на общности чрез GLOBUL GREEN. Идеята е да имат достъп не само до единични акции, а да има цялостна платформа за постоянна дейност по темата екология. С колегите от COSMOTE и Deutsche Telekom също непрестанно обсъждаме различни аспекти и възможности по темата и имаме сериозни амбиции да се развиваме в тази посока дългосрочно.

В една от най-успешните ви кампании – Национален ден на природните паркове, си партнирате с WWF, както вече стана въпрос. Какво ви носи партньорството с неправителствена организация?
 

За нас е важно да имаме експертен партньор – експерт, който да е публичен. Осъзнаваме, че имаме много сили в бизнеса, но не сме толкова силни в друга посока, а именно – когато говорим за публични кампании. Тогава имаме нужда от коалиции, които могат да се създават и експертни граждански организации в дадена сфера и с консултанти, които имат повече опит от нас по темата и има смисъл да ги ползваме.

Какво би улеснило бизнеса, за да  е още по-активен и последователен в реализирането на социални каузи?

Кенеди има една фраза “Не питай какво страната ти трябва да направи за теб, а питай какво ти трябва да направиш за страната си”. В тази дейност ние се обръщаме към себе си и не искаме нищо от държавата. Достатъчно е да не ни се пречи в инициативите, които реализираме. Това, което очакваме е да се задейства системата с Фонда за Енергийна ефективност и да видим по-сериозни проекти, които могат да бъдат реализирани чрез него – като увеличаване на енергийната ефективност при жилищни сгради и производства и инвестиции в тази посока, например. Хората имат нужда от по-сериозна финансова подкрепа, защото за тях е трудно да инвестират сами в подобни начинания, а те има възвращаемост и са икономически изгодни. Важно е да казваме, че зелените политики и проекти са част от един успешен бизнес модел и инвестициите в тях са възвръщаеми.

Еко тематиката става все по-популярна. Това прави ли по-лесна комуникацията на подобни каузи – сред служителите ви и сред обществото и намирате ли съмишленици за тях? 

Ако в началото на 90-те години политическата тема беше важната тема за младите хора, сега проблемите на екологията истински ги вълнуват. Това е тема, която присъства, както в социалните мрежи, така и различни неформални граждански движения. Ние самите комуникираме всичките си кампании първо със служителите , които са над 3000, те имат свои близки и приятели, до които посланието ни също достига. Това е основен ресурс, до който е важно че имаме достъп. Съзнаваме, че всеки човек от компанията ни е важен, дори ако трябва да се водят индивидуални разговори. 

Вече имате значим опит в реализирането на социални кампании. Кое прави успешна една такава кампания и идея?
 

Това е труден отговор. Важни са предварителният анализ на целите и резултатите, както и добрата организация. Важно е да уцелиш добрия момент за дадена кауза, както и възможностите за комуникацията й, да си ясен и конкретен в посланието, да имаш подходящия партньор, с който да обменяте идеи.