Всички сме отговорни за извеждането на децата от институциите

26.05.2010 | Брой 4, Бюлетин

Иванка Шалапатова, директор на фондация „За Нашите Деца”

Иванка Шалапатова е директор на фондация „За Нашите Деца” от шест години. Завършила е английска филология. Започва кариерата си в правозащитния детски сектор като асистент в Европейския детски тръст. След това печели конкурса за директор и предприема реформа в британската организация на българско ниво. Фондацията подкрепя държавата в изработването на система за закрила на детето и въвеждането на модерни алтернативи на живота в домовете.

Наскоро един изследователски проект изнесе данни относно високия брой деца от 0-3 годишна възраст, които живеят в институции в Европа. Беше проследен процеса на деинституционализация на тези деца. 19% от децата в домове са върнати обратно в техните семейства или при близки и роднини, 63% са настанени в нови семейства /приемни или осиновителни/ и 18% са били преместени по неудачен начин в нови институции.

От 2000 г. България е в процес на реформа на системата за грижи, като едва от тази година ясно се постави целта всички домове за деца да бъдат закрити до 15 г. И на тяхно място да бъдат създадени нови и съвременни форми на грижа за децата ни.

Както и в други държави, този процес ще бъде успешен единствено, ако не се разчита само на държавните институции и инициативите на местната власт. Страни като Великобритания, Словения, Норвегия, Исландия са успели в това поради подкрепата на общностите. Всеки гражданин и всяка компания могат да бъдат полезни в този процес.

Примери за ролята на филантропията в процеса на деинституционализация има и у нас. Както нашите колеги от Великобритания ни научиха, първата крачка за приемане на даден процес като валиден за едно общество, е доказването на неговата ефективност. Нереалистично е да се очаква държавните институции да приемат множеството идеи и добри практики от други държави автоматично като валидни и за нас и да ги регламентират и финансират веднага. За това най-добър партньор е бизнесът. Той може да подаде ръка в пилотирането на новото и доказването на неговата ефективност.

Така през 2004 г. ние отворихме вратите на първия център за настаняване от семеен тип в Пловдив, който назовахме „Детска къща”.Частна фирма във Великобритания направи цялостната първоначална инвестиция, а в последствие издръжката се пое от нашата държава. По същия начин и българският бизнес