Софийска пекарница дарява хлебни изделия на организации, които подкрепят деца и възрастни хора

01.06.2010 | Новини

От юни 2010 г., пекарница “Джован” дарява ежедневно хляб и хлебни продукти на няколко граждански организации в София. Фондация Лале е партньор на тази инициатива. Всеки ден децата с увреждания в дневен център на фондация „И нас ни има”, деца от бедни семейства, застрашени от настаняване в институция в центъра на фондация „Здраве и социално развитие”, възрастните интелектуалци от клуб „Сребърна есен” и терминално болните в Хосписа на Благотворително дружество „Донка Паприкова”, получават вкусен хляб от пекарница “Джован”.