Стартират първите обучения на Фондация "Лале" по програма “Борса на проекти и идеи"

10.11.2010 | Новини

В края на ноември Фондация Лале ще проведе първите две обучения за представители на местни граждански организации по програма “Борса на проекти и идеи” в Ловеч и Плевен.
Проектът е за насърчаване на ефективното сътрудничество между бизнеса и неправителствените организации в България. Има за цел да допринесе за по-голяма устойчивост на гражданските организации чрез засилване на сътрудничеството между бизнеса и неправителствените организации и създаване на иновативен инструмент (Борса за проекти и идеи) за срещане на нуждите и интересите на гражданските организации с тези на бизнеса на основата на практическо сътрудничество и дълготраен ефект.