БДФ ще организира процеса по обединяване на информацията за дарителите и получателите на стипендии

26.07.2010 | Новини

На 16 юли Български дарителски форум организира среща на тема “Стипендиите за ученици и студенти: ефективно планиране без риск от дублиране на средства”. Темата беше предложена от членове на БДФ, които подкрепят образованието чрез стипендии, защото в практиката си те са регистрирали някои проблеми в сферата, както и неизползвани досега възможности, които могат да осигурят повече ефективност при даряване на средства именно по този начин.
По време на срещата Мария Донкова от фондация “Пайдея”, изнесе презентация на тема ”Пари, училище и бъдеще: мнението на бизнеса и гражданите е нужно сега”. Основните акценти на изложението бяха върху инвестициите в образованието и възможностите те да бъдат управлявани по-ефективно, за да е по-функционираща образователната ни система.
Присъстващите на срещата изложиха спецификата на своята дейност и споделиха опита си в дарителството чрез стипендии. Посочиха критериите, които те ползват при разпределянето им и се обединиха около идеята, че съществуването на единна информационна база данни ще бъде основата за изграждането на по-пълна картина за подкрепата на образованието със стипендии.
За целта е нужно да бъдат систематизирани отговорите на следните въпроси:
• Кои са областите, които се подкрепят чрез стипендии;
• Колко са стипендиантите в тях;
• Кои са организациите, които подкрепят образованието по този начин;
• Има ли непокрити сфери, които да могат да бъдат подпомогнати чрез стипендии;
• Има ли сфери, които се дублират от повече дарители, стипендианти, които получават стипендии от повече места и как ресурсите да бъдат по-ефективно разпределени;
• Как да бъде организирана обмяната на експертиза между дарителите;
• Какви са възможностите за потенциалните партньорство между организациите в сферата.
Български дарителски форум ще събере и обобщи тази информация. А впоследствие ще се търсят партньорства (вкл. с МОМН), за да бъде тази база данни публично достъпна и полезна за организациите, които даряват в сферата, за потенциалните донори, както и за всички стипендианти и ученици.