Нов конкурс по фонд „Социална отговорност на Първа инвестиционна банка“

26.01.2010 | Новини

Фондация “Работилница за граждански инициативи” обявява конкурс за предложения за проекти за финансиране по фонд “Социална отговорност на Първа инвестиционна банка”.

Фондът има за цел да предостави възможности за развитие на деца и младежи от Домовете за деца и юноши (ДОВДЛРГ) в страната, като работи за тяхната социална адаптация, житейска реализация и подготовка за самостоятелен живот.

През 2010 година Фондът ще насочи усилия за ресоциализацията и професионалната квалификация на децата от институциите, които или завършват училище или им предстои в близко бъдеще да завършат – във възраст 14-18 години – и са в етап, в който или трябва да решават въпроса за своето професионално обучение и реализация или трябва да напуснат Дома и да се влеят в „нормалния” живот.

Приоритетно ще бъдат разглеждани инициативи, които обединяват различни групи от хора и институции от едно населено място, обединени от идеята за подкрепа на децата, лишени от родителски грижи. Предимство ще имат и инициативи, които предлагат иновативни решения или алтернативни възможности за личностното развитието или профсионална реализация на децата.

>> Вижте повече информация за конкурса и условията за кандидатсване