Нов конкурс по програма „Живо наследство“ 2010 на Фондация „Работилница за граждански инициативи“

26.01.2010 | Новини

Фондация “Работилница за граждански инициативи” обявява конкурс за предложения за проекти за финансиране по програма “Живо наследство” 2010.

Програмата “Живо Наследство” е насочена към подкрепа на инициативи за опазване и представяне на местното културно материално и нематериално наследство с активното участие на местните жители. Програмата се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”.

Освен опазването и развиването на наследството и културата, „Живо наследство” има за цел да мотивира и обедини гражданите при изпълнението на тези инициативи, които ще се основават на принципа на доброволното участие и партньорство. Допълнителен акцент е привличането на млади хора, които да бъдат ангажирани с проучването, опазването, развиването и популяризирането на местното културно наследство.

Приоритетът на програма “Живо наследство” 2010 е насърчаването на проекти, включващи местните общности в проучването, опазването, развиването и популяризирането на местното културно материално и нематериално наследство.

Програмата ще се осъществява в различни части на България, за да се представи широко разнообразието от специфични местни условия, идеи и възможности, свързани с опазване и развиване на местните културни традиции.

>> Вижте повече информация за конкурса и условията за кандидатстване