Пощенска Банка и ТехноЛогика се присъединиха към „Клуба на корпоративните дарители“ на БДФ

16.02.2010 | Новини

Български дарителски форум приветства Пощенска банка и ТехноЛогика с присъединяването им към “Клуба на корпоративните дарители”.

Пощенска банка подкрепя различни благотворителни каузи, като приоритет са тези в областта на образоването, екологията, културата и спорта. Банката инвестира в проекти, които облагодетелстват обществотото и социалната среда. “Силен старт с Пощенска банка” е проект, който се провежда за 5 поредна година в България и подкрепя каузи в сферата на образованието. Банката отпуска индивидуални стипендии от 500 лв., с което поощрява развитието на учениците.

“Кристално чисто Панчарево” е друга дългосрочна инвестиция на Пощенска банка, с която тя се ангажира с опазването и облагородяването на околната среда. През 2008 г. банката изгражда кът за отдих до спирка “Плажа”, а служители доброволстват за почистването на района. През 2009 е реновиран и старият мост до Община Панчарево.

ТехноЛогика подкрепя проекти в сферите на образованието, културата и спорта. Проектите и инициативите, които ТехноЛогика развива са част от дългосрочната стратегия на компанията. Подкрепата на висши училища е един от ангажиментите й. Ето и някои от програмите на ТехноЛогика:

“Програма за сътрудничество с университетите” СУ „Св. Климент Охридски” Факултет по математика и информатика – ТехноЛогика осигурява безплатни семинари и обучения по най-новите информационни технологии; Дарение на стойност 10% от 100 хил. лв., необходими за изграждане на асансьор за студенти с увреждания от ФМИ; Издаване учебници по дисциплини от специалност „Информационни системи” във ФМИ и други.

“Средни училища” Направено дарение на „Сборник от задачи по програмиране на С++” на математическите и природо математическите гимназии в страната. ТехноЛогика подпомага с 20 хиляди лева създаването и отпечатването на илюстрованата карта на антарктическия о-в „Ливингстън”, която ще се разпространява в българските училища. Компанията продължава да подкрепя и кампанията за даряване на екземпляри от изложбата „Българска следа в науката” на всички държавни и образователни институции, изявили желание да я получат.

Екипът на БДФ приветства новите си членове и се радва че ще работим заедно.