Нагласи към благотворителността и начините, по които тя се случва

22.12.2010 | Брой 1, Бюлетин

Сравнително проучване за страните от Централна и Източна Европа
(България, Чехия, Унгария, Словакия и Полша)

Програма за развитие на корпоративното дарителство в страните от Централна и Източна Европа – CEENERGI,  в партньорство с Български дарителски форум направиха социологическо проучване за нагласите към благотворителността на гражданите от съответните държави. Данните са от октомври 2009 г.
Резултатите показват, че 52,4% от българите са дарявали на човек в нужда през последната година. Най-предпочитаният  начин за дарение е чрез смс – 42,8% от хората са избрали да дарят по този начин, а най-малко предпочитаният – чрез банков превод, него са използвали едва 4,8%. Сред по-често избираните начини за дарение са и даренията в кутии за различни каузи. Наред със смс-ите, предпочитан начин за дарения остават жестовете в дрехи, храна, книги, други стоки. Анкетираните все още не проявяват интерес към купуването на билети и куверти за благотворително събитие – (правят го едва 7,9% от българите). Сравнително непопулярни като обект на дарителски интерес остават доброволчески организации, читалища, граждански инициативи.
Голям процент от хората (90,2%) признават, че не са се включвали и в доброволчески инициативи, организирани от компанията, където работят.
Резултатите показват и нагласите на българите към социалната дейност на компании.  47,4 % от запитаните смятат, че компаниите, които инвестират в обществено значими каузи, го правят, за да популяризират името си.
37, 8% от хората вярват, че компаниите наистина искат да помогнат на нуждаещите се. Маркетингът, свързан с кауза набира скорост – 33,6% от гражданите биха избрали продукт, който е обвързан с дадена кауза, дори и ако цената му е по-висока от тази на останалите продукти от същия тип.
Най-щедри като финансови дарения и в стоки се оказват поляците (50,1% са дарили в пари и 25,1% от анкетираните – в материали), а най-неотзивчиви към това – унгарците (в пари са дарили 28,4%, а в материали – 14,9% от запитаните), които пък за сметка на това са склонни най-често да участват в доброволчески акции в сравнение с гражданите на останалите страни в проучването (9,1%). 
Във всички страни, където е правено изследването, хората твърдят, че бизнесът не подкрепя достатъчно социални каузи, но при чехите е най-висок процентът (30,2%) на тези, които все пак смятат, че бизнесът по-скоро достатъчно активно подкрепя социални инициативи и кампании.