Шест проекта, финансирани по М-Тел Грант, насърчават грамотността в България

05.08.2010 | Новини

Сто хиляди лева ще бъдат разпределени между шест проекта, насочени към насърчаване на грамотността у нас. Те спечелиха финансиране по дарителската програма М-Тел Грант за 2010 г. в съревнование с още 44 проекта. Изпълнението на одобрените проекти ще започне в началото на учебната 2010/2011 година.
Грантовата програма на М-Тел се осъществява с професионалното съдействие на фондация „Помощ за благотворителността в България”. През 2008 г. М-Тел Грант беше посветен на интеграцията и социализацията на хора в неравностойно положение, през 2009 г. програмата беше с акцент върху опазването на околната среда и съхраняването на българската природа. Тази година фокусът на социалната политика на телекома са образованието, грамотността и съхраняването на родния език.
Общо петдесет проекта кандидатстваха за финансиране от образователната грантова програма, като едва десет от тях достигнаха до финалния подбор. Победителите бяха избрани от комисия, в която участват представители на неправителствени организации, Мобилтел, медии и общественици.
Комисията оценяваше проектите според това дали отговарят на основните изисквания на конкурса, а именно: да предлагат иновативни предложения за изучаване на български език и литература, да насърчават придобиването на по-добри умения за комуникация – себеизразяване, разбиране и взаимодействие в усложняващия се съвременен свят. Целева група на дарителската програма са учениците от 1 – 12 клас.
Ето и избраните проекти:
Организация: Сдружение „Институт Хуманитас”; Проект: “Да четем и да пишем – методики за преподаване, алгоритми за учене”
Организация: Клуб „Отворено общество” – Русе; Проект: „Работилничка за приказки”
Организация: Съюз на преводачите в България; Проект: „е-Мерси за превода!”
Организация: Сдружение „Партньори – Дупница”; Проект: „Приятно и полезно”
Организация: Aсоциация на родителите на деца с увреден слух АРДУС – София; Проект: „Интерактивни образователни техники за повишаване на езиковата култура в
Организация: Училищно настоятелство при ОУ „Васил Априлов” – Варна; Проект: “Българският език – качествено общуване и творчество”