Фондация Лале подкрепя деца и семейства в общността с цел превенция на настаняването в институции

25.06.2010 | Новини

Фондация Лале организира втора работна среща на представители на организациите, финансирани по партньорската програма с Фондация ОУК. Срещата се проведе на 23 и 24 юни 2010 в центъра за деца със специални нужди на Фондация Карин дом, Варна.
Участваха представители на Сдружение „Съучастие”, Варна, Каритас, Русе, дружество за религиозна и обществена подкрепа на лишените от свобода, Враца, клуб на нестопанските организации – Търговище, сдружение „Плевенски обществен фонд читалища” – Плевен, сдружение „Знание”, Ловеч, фондация „Здраве и социално развитие”, София, фондация „Карин дом”, Варна, „Сдружение 1 юни”, Бяла Слатина, сдружение „Шанс и закрила”, Хасково, фондация „Подслон за човечеството”, София.
Участниците представиха развитието на дейностите си, трудностите, с които се сблъскват и решенията, които намират за преодоляването им. Обсъдени бяха различни модели и практики за мобилна работа с деца и семейства. Представителите на организации, работещи в сфера на превенция от различни градове, се запознаха с работата на фондация Карин дом като директорът Марияна Николова представи дневния център, екипа и съвременните услуги, които той предоставя на деца със специални нужди и семействата им.
През втория ден участниците посетиха Центъра за здраве и социално развитие на Сдружение „Съучастие” – Варна, където екипа на сдружението представи различните дейности в ромска общност по програмите за превенция на изоставяне на деца в институции, превенция на ХИВ и туберкулоза.